Szczegółowe informacje: Pakiet BUSINESS

Serwer wirtualny BUSINESS

ilość domen email 5
ilość skrzynek email 20
ilość aliasów email bez limitu
ilość aliasów domen bez limitu
ilość przekierowań email bez limitu
ilość skrzynek catchall 1
ilość filtrów email bez limitu
ilość kont fetchmail 5
pojemność skrzynek 15GB
wielkość czarnej/białej listy 50
ilość użytkowników filtru spam 10
ilość polis filtru spamu 10
ilość domen WWW 10
pojemność serwisu WWW 5GB
ilość aliasów serwisu WWW 10
ilość subdomen WWW 15
max ilość użytkowników FTP 15
ilość kont shell 0
ilość stref DNS 10
ilość rekordów DNS 100
ilość baz danych 10
ilość zadań cron 1
Transfer miesiąc 25GB
opłata za rok 400 PLN
zamów teraz


- do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT