Szczegółowe informacje: Pakiet PREMIUM

Serwer wirtualny PREMIUM

ilość domen email 10
ilość skrzynek email 100
ilość aliasów email bez limitu
ilość aliasów domen bez limitu
ilość przekierowań email bez limitu
ilość skrzynek catchall 5
ilość filtrów email bez limitu
ilość kont fetchmail 10
pojemność skrzynek 20GB
wielkość czarnej/białej listy 100
ilość użytkowników filtru spam 25
ilość polis filtru spamu 25
ilość domen WWW 25
pojemność serwisu WWW 10GB
ilość aliasów serwisu WWW 20
ilość subdomen WWW 20
max ilość użytkowników FTP 50
ilość kont shell 0
ilość stref DNS 50
ilość rekordów DNS 250
ilość baz danych 25
ilość zadań cron 5
Transfer miesiąc 50GB
opłata za rok 800 PLN
zamów teraz

- do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT