Szczegółowe informacje: Pakiet PERSONAL

Serwer wirtualny PERSONAL

ilość domen email 2
ilość skrzynek email 5
ilość aliasów email 5
ilość aliasów domen 1
ilość przekierowań email 0
ilość skrzynek catchall 0
ilość filtrów email 0
ilość kont fetchmail 2
pojemność skrzynek 4GB
wielkość czarnej/białej listy 10
ilość użytkowników filtru spam 0
ilość polis filtru spamu 0
ilość domen WWW 3
pojemność serwisu WWW 1GB
ilość aliasów serwisu WWW 0
ilość subdomen WWW 4
max ilość użytkowników FTP 5
ilość kont shell 0
ilość stref DNS 3
ilość rekordów DNS 40
ilość baz danych 5
ilość zadań cron 0
Transfer miesiąc 10GB
opłata za rok 250 PLN
zamów teraz

- do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT